SOLAR ROOF

ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งเพื่อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่รัฐ (COD) ที่โกดังสุขุมวิท 50 และอีกหลายโครงการ

เพิ่มเติม

SOLAR FARM

บริษัทได้ร่วมทุนกับ บี กริม เพาเวอร์ จำกัด สร้างโซลาร์ฟาร์มที่มีกำลังการผลิต 46.5 MW และขายไฟฟ้าให้กับรัฐ

เพิ่มเติม

SENA SOLAR ENERGY

บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร โดยมีธุรกิจทั้งโซลาร์ฟาร์มและโซลาร์รูฟท็อปซึ่งบริษัทฯ ได้ให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การติดตั้ง ตลอดจนการบริการหลังการขายแบบครบวงจร ในเรื่องโซลาร์รูฟท็อป บริษัทฯ จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจมากขึ้นกับการดูแลบริการหลังการขาย 360 องศา กับผู้ที่สนใจติดโซลาร์รูฟท็อป หรือผู้ที่ซื้อบ้านเสนาพร้อมติดตั้งโซลาร์รูฟ...

เพิ่มเติม

PROJECT

Top