สกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศกรรม จำกัด พร้อมด้วย วิรัช ชาญพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเซสเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ฉลองความสำเร็จโครงการ “บี.กริม.ยันฮีโซลาร์ เพาเวอร์” และ “โซลาร์วา นครปฐม” โดยมีเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชาม, ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ และ นพเดช กรรณสูต ร่วมฉลอง ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ