เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณาจารย์ – นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โครงการเสนาพาร์ค วิลล์ รามอินทรา – วงแหวน พร้อมฟังบรรยายในหัวข้อ “แนวคิดในการดำเนินงานโครงการบ้านโซลาร์ เสนาพาร์ควิลล์ รามอินทรา – วงแหวน” ที่เรามุ่งมั่นใช้ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเราดำเนินธุรกิจ และตอบแทนคืนสู่สังคมด้วยการสร้างสังคมที่รักษ์โลก โดยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ (knowledge sharing) เป็น 1 ใน core values ที่บริษัทยึดมั่นเสมอมา ซึ่งนอกจากผู้ได้รับจะได้ประโยชน์แล้ว ผู้ให้ก็มีแต่ความภูมิใจเช่นกัน