ฤดูร้อนเรียกได้ว่าแทบจะเป็นฤดูประจำของประเทศไทยไปเสียแล้ว แดดดีแดดแรง ก็ยังมีข้อดีแฝงอยู่ เพราะเราสามารถนำพลังงานจากแสงแดด ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้
โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ทำหน้าที่รับแสงแดด โดยมีอุปกรณ์แปลงกระแสไฟจากกระแสตรง เป็นกระแสสลับใช้ในครัวเรือนอีกที ทีนี้ก็จะทำให้เรามีไฟใช้ได้ฟรีๆ ระยะยาว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

สาเหตุหลักๆ ที่โซลาร์เหมาะกับเมืองไทยก็คือ

เพราะ บ้านเราเป็นเมืองร้อน สามารถนำแสงแดด ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด นำมาผลิตไฟได้

เพราะ เมืองร้อนคู่กับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมาก เปิดทั้งวันค่าไฟพุ่ง มีโซลาร์ช่วยประหยัดค่าไฟได้ระยะยาวตั้งแต่บิลแรก

เเพราะ สถานการณ์โควิด-19 บ้านกลายเป็นพื้นที่ที่ต้องตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทำงานที่บ้านหรือ WFH, เรียนออนไลน์, พักผ่อน และออกกำลังกาย สามารถช่วยประหยัดค่าไฟได้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อย   

เพราะ สถาบันการเงินกำลังเล็งทำระบบสินเชื่อกู้ลงทุนติดโซลาร์ให้กับผู้บริโภคในราคาจับต้องได้   

เพราะ ช่วยประเทศของเราลดรายจ่ายการนำเข้าเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศ พึ่งตัวเองได้มากขึ้น

เพราะ ค่าฝุ่น PM 2.5 ในบ้านเรามีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี การใช้โซลาร์พลังงานสะอาด ช่วยลดมลพิษได้ดีอีกทางหนึ่ง

เพราะพลังงานสะอาดเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้ #คุณภาพชีวิตดี #สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ เสนาจึงได้พัฒนาโครงการติดโซลาร์อย่างต่อเนื่อง อาทิ #อาคารพาณิชย์ #บ้านเดี่ยว #ทาวน์โฮม #ส่วนกลางคอนโด เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยทั้งวันนี้และอนาคต