Services

Services

Services

Services
Services
Services

งานด้านบริการต่างๆ ของ Sena Solar Energy

Services

Sena Solar Energy

gal5
Energy management consultants
Energy management consultants
Read more
h1
Investment consultants
Investment consultants
Read more
canadian-solar-1
Design layout
Design layout
Read more
gal1
Processing documents for permission
Processing documents for permission
Read more
p4
Solar roof installation
Solar roof installation
Read more
Residential house with rooftop covered with solar photovoltaic panels for producing of clean ecological electrical energy in suburban rural area. Concept of autonomous home
Operation and maintenance service
Operation and maintenance service
Read more
canadian-solar-2
งานบริการครบวงจร
งานบริการครบวงจร
S__3866632
งานบริการซ่อมบำรุงรักษา
งานบริการซ่อมบำรุงรักษา
Read more
Residential house with rooftop covered with solar photovoltaic panels for producing of clean ecological electrical energy in suburban rural area. Concept of autonomous home
บริการหลังการขาย
บริการหลังการขาย
Read more
monitor_room
ระบบ Monitoring
ระบบ Monitoring
Read more
ที่ปรึกษาด้านจัดการพลังงาน
Energy management consultants

ให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงานให้เป็นไปตามความต้องการลูกค้า
พร้อมดำเนินการรวบรวม ข้อมูลและดำเนินการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของระบบ

Provide a consultation services to prepare for energy management systems according to customer needs. We also collect data and perform an energy efficiency analysis to meet system requirements.

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
Investment consultants

Contact the bank's solar partner for a cost-effective assessment and
site survey.

ออกแบบระบบ
Design layout

Design services for solar power generation systems on the roof from experts.

การขอใบอนุญาต
Solar Planning Permission Request

Solar Planning Permission Certificate
Duration
1. Certificate of Construction Permit for Building Modification (Aor.1) 45 Days
2. Certificate of Electricity Generating Provider (Type: no license required)30 Days
3. Certificate of Commercial Operation Date (PEA, MEA)60 Days

Remark *
If it is not more than 160 sqm, government entity will issue a document for reference

ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
Solar Cell installation

Installation service of solar power generation system on the roof.

Solar energy is the cleanest and most abundant renewable energy source available. Solar technologies can generating electricity, providing light, commercial, or industrial use.

NYC Street 1540, Australia