FAQ

FAQ

FAQ

FAQ
FAQ
คำถามที่พพบบ่อย

A: ทำงานโดยการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งลูกค้าสามารถนำไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก Solar Roof ไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในบ้านที่มีการใช้งานในช่วงเวลากลางวันทำให้ลูกค้าลดการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลงทันทีที่ติดตั้ง Solar Roof แล้วเสร็จลูกค้าสามารถสังเกตปริมาณไฟฟ้าที่ลดลงได้ทันทีจากบิลค่าไฟฟ้าที่ลดลง (บิลค่าไฟฟ้าจะแสดงปริมาณไฟฟ้าที่ลูกค้าใช้สำหรับเดือนปัจจุบันและปริมาณใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 6 เดือน ทำให้ลูกค้าสามารถเห็นผลการประหยัดไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน)
บางกรณีการติดตั้ง Solar Roof อาจแล้วเสร็จไม่พอดีกับรอบบิลค่าไฟฟ้าทำให้บิลค่าไฟฟ้าเดือนแรกที่ลูกค้าได้รับภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จยังไม่แสดงผลหรือแสดงผลการประหยัดไฟที่ไม่ชัดเจน ดังนั้น ควรให้ลูกค้าพิจารณาบิลค่าไฟฟ้าในรอบบิลที่ 2 ภายหลังการติดตั้ง Solar Roof แล้วเสร็จเป็นสำคัญ)
A : ในเวลากลางวันเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และส่งไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้เข้าสู่เครื่องแปลงไฟ (Inverter) เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรง ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้าน (MDB) และจะผสมกับไฟฟ้าของการไฟฟ้า จากนั้นจะไหลไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในบ้านอย่างอัตโนมัติ ช่วยลดการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าทันทีที่เปิดระบบ (ติดตั้งแล้วเสร็จ)
A : มี 3 แพ็คเกจหมายเหตุ
- การคำนวณปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ขั้นต่ำ/ปี
- ใช้สมมติฐานความเข้มแสงอาทิตย์สูงสุดที่ 4 ชั่วโมง/วัน และคำนวณเบื้องต้นจาก 4.4 บาท / หน่วย
- สินค้าในแพ็คเกจข้างต้น เป็นแผงโซลาร์เซลล์ ระดับ Tier 1 และ อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ Huawei
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลดังกล่าวในเอกสารฉบับนี้ เป็นเพียงแค่ประมาณการ ไม่ใช่คำรับประกัน โดยปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้
- อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ภูมิอากาศ, มุมองศา, การถูกบดบัง, พื้นที่ติดตั้ง
A:
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์
- เครื่องแปลงไฟ Inverter พร้อมระบบประมวลผล สำหรับการวัดปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้
- โครงรองรับแผงเป็นอลูมิเนียม Mounting ป้องกันการเกิดสนิม
- DC Fuses Box และ AC Surge เพื่อป้องกันการลัดวงจร และใช้เปิดปิดการทำงานของ Solar Roof
- สายไฟฟ้า ท่อไฟฟ้า เดินระบบจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปยังเครื่องแปลงไฟ และเดินระบบจากเครื่องแปลงไฟไปยังตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านลูกค้า
- ระบบสายดิน เพื่อป้องกันฟ้าผ่า
A: ราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยในปัจจุบัน อ้างอิงกับราคาตลาดโลก ซึ่งปรับตัวลงมามากแล้วในช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา โดยราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างนิ่งมาเป็นเวลาประมาณ 2 ปีแล้ว (ด้วยสถานการณ์โควิด อาจจะมีราคาเพิ่มขึ้นตามกลไกตลาดบ้าง ) ทางบริษัทจึงคาดการณ์ว่าราคาแผงไม่น่าที่จะมีการปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
A:
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีการรับประกันจากผู้ผลิตระยะเวลา 10 ปี และรับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า 25 ปี แต่มีอายุการใช้งานยาวนาน 40-50 ปี
2. เครื่องแปลงไฟมีการรับประกัน 5 ปีจากผู้ผลิต
3. ส่วนงานติดตั้งมีการรับประกัน 2 ปี
A: แผง เซลล์แสงอาทิตย์ 1 แผง (มีขนาดประมาณ 2.00 ตร.ม) หนักแผงละประมาณ 20 กิโลกรัม แต่หากรวมกับน้ำหนักของ Support structure ของการติดตั้งแล้ว น้ำหนักอยู่ที่ 20-25 กิโลกรัม ต่อ ตร.ม.
A: ข้อจำกัดขององศาหลังคาที่ไม่สามารถติดตั้งได้
หลังคาที่มีความ ชันสูงเกินกว่า 60 องศา จะไม่แนะนำให้ติดตั้ง
A: ติดตั้งได้ทุกหลังคา ยกเว้นหลังคาสังกะสี และหลังคา ลอนคู่ (Roman Tile) ที่อายุมากกว่า 10 ปี
A: การติดตั้ง Solar Roof บนหลังคา 1 ชุด ใช้เวลาการติดตั้งประมาณ 3 -5 วัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
- ขนส่ง อุปกรณ์ไปที่สถานที่ติดตั้งติดตั้งโครงยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา โดยยึดโครงรองรับแผงกับโครงสร้างของหลังคาโดยไม่มีการเจาะกระเบื้องหลังคา (สำหรับหลังคากระเบื้อง CPAC และ กระเบื้องแผ่นเรียบ หากเป็นหลังคาประเภทอื่นจะต้องพิจารณาหน้างานต่อไป โดยจะพยายามหลีกเลี่ยงการเจาะหลังคายกเว้นกรณีที่จำเป็น)
- ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนโครงยึดแผง โดยยึดด้วยอุปกรณ์จับยืด
- ติดตั้งเครื่องแปลงไฟ (Inverter) และเชื่อมโยงกับตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB) ภายในบ้าน
- ติดตั้งระบบประมวลผล Sunny Portal สำหรับการวัดปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ผ่านระบบ Internet
- ตรวจสอบงานและส่งมอบงานแก่ลูกค้า
A: การติดตั้ง Solar Roof ไม่ทำให้เกิดการรั่วซึม เนื่องจากไม่มีการเจาะหลังคา (สำหรับหลังคากระเบื้อง CPAC และ กระเบื้องแผ่นเรียบ หากเป็นหลังคาประเภทอื่นจะต้องพิจารณาหน้างานต่อไป โดยจะพยายามหลีกเลี่ยงการเจาะหลังคายกเว้นกรณีที่จำเป็น) อย่างไรก็ตามหากหลังคาเดิมรั่วซึมอยู่แล้ว ทางลูกค้าจะต้องซ่อมหลังคาก่อนการติดตั้ง
A: สามารถติดตั้งได้ทุกทิศ แต่ทิศที่เหมาะสมที่สุดคือ ทิศใต้
A: โดยปกติแล้วน้ำฝนที่ตกลงมาและความลาดเอียงของการติดตั้งจะทำให้ฝุ่นละอองต่างๆ ได้รับการชะล้างโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตามหากลูกค้าต้องการ ก็สามารถทำความสะอาดแผงได้เอง โดยเพียงฉีดน้ำขึ้นเป็นละอองคล้ายฝนตก แต่ไม่ควรฉีดล้างในช่วงที่มีแดด และควรฉีดน้ำเฉพาะบริเวณที่เป็นกระจกนิรภัย และหลีกเลี่ยงการฉีดน้ำเข้าบริเวณใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
A: ค่าพลังงานที่ผลิตได้ (ดูค่าพลังงานได้จาก Inverter) จะลดลงเมื่อเทียบกับวันที่สภาวะอากาศแบบเดียวกัน
แผงแตกจากของแข็งตกกระทบมีรอยร้าว
A : สำหรับมิเตอร์จานหมุน เป็นไปได้ที่มิเตอร์จะหมุนกลับ สำหรับมิเตอร์ดิจิตอล มิเตอร์จะไม่หมุนกลับอย่างไรก็ตามเมื่อการดำเนินการขอขนาดไฟกับการไฟฟ้า (ตามระเบียบของการไฟฟ้า) แล้วเสร็จ การไฟฟ้าจะมีการเปลี่ยนมิเตอร์เป็นมิเตอร์ดิจิตอล ทำให้มิเตอร์ไม่หมุนกลับ
A: ผลิตภัณฑ์ Solar Roof มีการรับประกันงานติดตั้ง 2 ปี ซึ่งทาง จะมีการส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบการทำงานของระบบทุก 6 เดือน รวม 4 ครั้งตลอดอายุการรับประกันงานติดตั้ง ระบบ Solar Roof เป็นระบบที่แทบไม่ต้องการการบำรุงรักษาใดๆ เป็นพิเศษ เนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ เนื่องจากน้ำฝนที่ตกลงมาจะช่วยชะล้างฝุ่นละอองและคราบสกปรกออกได้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว

Solar energy is the cleanest and most abundant renewable energy source available. Solar technologies can generating electricity, providing light, commercial, or industrial use.

NYC Street 1540, Australia