ซีพี ออลล์ติดตั้ง 9 สาขา กำลังผลิต 189.48 mWp

ซีพี ออลล์ติดตั้ง 9 สาขา กำลังผลิต 189.48 mWp

ซีพี ออลล์ติดตั้ง 9 สาขา กำลังผลิต 189.48 mWp

ซีพี ออลล์ติดตั้ง 9 สาขา กำลังผลิต 189.48 mWp
รายละเอียดโครงการ
  • ชื่อโครงการ :บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
  • ดำเนินการเรียบร้อย :10 ตุลาคม 2022
  • ผู้ดำเนินการ :SENA SOLAR ENERGY Co.,Ltd.
  • ประเภท :Solar Roof Project
  • รวมขนาดการติดตั้ง :189.48 MWp
7-ELEVEN ลาดปลาเค้า 63 20 KWp
7-ELEVEN คลองลำเจียก 13 10.2 KWp
7-ELEVEN นวมินทร์ 111 21.6 KWp
7-ELEVEN เสรีไทย 41 20.2 KWp
7-ELEVEN บ้านกระแซง 12.16 KWp
7-ELEVEN หมู่บ้านเฟิร์สโฮม 23.4 KWp
7-ELEVEN อยู่เจริญ 3 19.84 KWp
7-ELEVEN แจ้งลำหิน 19.84 KWp
7-ELEVEN ธาราพัทยา 42.24 KWp
รวมทั้งสิ้น 189.48 MWp

Solar energy is the cleanest and most abundant renewable energy source available. Solar technologies can generating electricity, providing light, commercial, or industrial use.

NYC Street 1540, Australia