อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ติดตั้ง 22 สาขา กำลังผลิต 3.125 MWp

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ติดตั้ง 22 สาขา กำลังผลิต 3.125 MWp

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ติดตั้ง 22 สาขา กำลังผลิต 3.125 MWp

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ติดตั้ง 22 สาขา กำลังผลิต 3.125 MWp
รายละเอียดโครงการ
  • ชื่อโครงการ :บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
  • ดำเนินการเรียบร้อย :10 ตุลาคม 2022
  • ผู้ดำเนินการ :SENA SOLAR ENERGY Co.,Ltd.
  • ประเภท :Solar Roof Project
  • รวมขนาดการติดตั้ง :3.125 MWp
1. Index ชัยพฤกษ์ 416 KWp
2. Index เชียงใหม่ 520 KWp
3. Index หาดใหญ่ 520 KWp
4. Index  สุราษฎร์ธานี 520 KWp
5. Index ขอนแก่น 520 KWp
6. Index อุดรธานี 624 KWp
7. Index หัวหิน 403.9 KWp
8. Index โคราช 504.9 KWp
9. Index ชลบุรี 547.14 KWp
10. Index พิษณุโลก 555.39 KWp
11. Index จันทบุรี 255.96 KWp
12. Index นครปฐม 355.5 KWp
13. Index ระยอง 355.5 KWp
14. Index รังสิต 350.76 KWp
15. Index ฉะเชิงเทรา 233.28 KWp
16. Index สุรินทร์ 233.28 KWp
17. Index อุบลราชธานี 233.28 KWp
18. Index นครศรีธรรมราช 233.28 KWp
19. Index ภูเก็ต 466.56 KWp
20. the walk เกษตร นวมินทร์ 600.48 KWp
21. little walk พัทยา 400.14 KWp
22. index warehouse 153.36 KWp
รวมทั้งสิ้น 3.125 MWp

Solar energy is the cleanest and most abundant renewable energy source available. Solar technologies can generating electricity, providing light, commercial, or industrial use.

NYC Street 1540, Australia