บ้านเดี่ยว เขตบางแค ขนาด 9.60 KWp

บ้านเดี่ยว เขตบางแค ขนาด 9.60 KWp

บ้านเดี่ยว เขตบางแค ขนาด 9.60 KWp

บ้านเดี่ยว เขตบางแค ขนาด 9.60 KWp
รายละเอียดโครงการ
  • ชื่อโครงการ :บ้านเดี่ยว เขตบางแค
  • ดำเนินการเรียบร้อย :10 ตุลาคม 2022
  • ผู้ดำเนินการ :SENA SOLAR ENERGY Co.,Ltd.
  • ประเภท :Solar Roof Project
  • ขนาดการติดตั้ง :9.60 KWp

Solar energy is the cleanest and most abundant renewable energy source available. Solar technologies can generating electricity, providing light, commercial, or industrial use.

NYC Street 1540, Australia