โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส จ.สระแก้ว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส จ.สระแก้ว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส จ.สระแก้ว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส จ.สระแก้ว
รายละเอียดโครงการ
  • ชื่อโครงการ :โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส จ.สระแก้ว
  • ดำเนินการเรียบร้อย :18 กรกฎาคม 2022
  • ผู้ดำเนินการ :SENA SOLAR ENERGY Co.,Ltd.
  • ประเภท :Solar Roof Project

Solar energy is the cleanest and most abundant renewable energy source available. Solar technologies can generating electricity, providing light, commercial, or industrial use.

NYC Street 1540, Australia