หมายเหตุ *  • ค่าไฟฟ้าคิดที่เรท 4.4 บาท ยังไม่รวมค่า FT  • คิดค่าชัวโมงแดด ที่ 4 ชม. ต่อวัน  • เป็นการประเมินกรณีลูกค้าใช้งานเต็มประสิทธิภาพตอนกลางวัน