บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมโครงการเสนา พาร์ค วิลล์ รามอินทรา – วงแหวน หมู่บ้านโซลาร์เต็มรูปแบบรายแรกของไทย โดยมี นายสุธรรม โอฬารกิจอนันต์ กรรมการผู้จัด บริษัท เอท โซลาร์ จำกัด บริษัทในเครือเสนา พร้อมด้วย นางสาวอรพิมล กิตติชนม์ธวัช ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสายงานพัฒนาโครงการ และ นายกฤตธี มาฆะศิรานนท์ สถาปนิกอาวุโส ให้เกียรติต้อนรับ พร้อมร่วมบรรยายให้ความรู้และความเข้าใจด้านการออกแบบที่อยู่อาศัย และการนำโซลาร์เซลล์เข้ามาใช้ในทุกโครงการของเสนา เพื่อช่วยลดโลกร้อนและประหยัดค่าไฟ