Services

Services

Services

Services
Services
Services

งานด้านบริการต่างๆ ของ Sena Solar Energy

Services

งานด้านบริการต่างๆ ของ Sena Solar Energy

BG_energy_consultant-1000
ที่ปรึกษาด้านจัดการพลังงาน
ที่ปรึกษาด้านจัดการพลังงาน
Read more
BG_investment_advisor_1920
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
Read more
BG_system_design_1920
ออกแบบระบบ
ออกแบบระบบ
Read more
BG_document_processing_1920
การขอใบอนุญาต
การขอใบอนุญาต
Read more
p4
ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
Read more
Residential house with rooftop covered with solar photovoltaic panels for producing of clean ecological electrical energy in suburban rural area. Concept of autonomous home
บริการหลังการขาย
บริการหลังการขาย
Read more
canadian-solar-2
งานบริการครบวงจร
งานบริการครบวงจร
S__3866632
งานบริการซ่อมบำรุงรักษา
งานบริการซ่อมบำรุงรักษา
Read more
Residential house with rooftop covered with solar photovoltaic panels for producing of clean ecological electrical energy in suburban rural area. Concept of autonomous home
บริการหลังการขาย
บริการหลังการขาย
Read more
monitor_room
ระบบ Monitoring
ระบบ Monitoring
Read more
Energy Consultant
ที่ปรึกษาด้านจัดการพลังงาน

ให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงานให้เป็นไปตามความต้องการลูกค้า
พร้อมดำเนินการรวบรวม ข้อมูลและดำเนินการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของระบบ

ให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน ให้เป็นไปตามความต้องการลูกค้า พร้อมดำเนินการรวบรวม ข้อมูลและดำเนินการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของระบบ

Investment Advisor
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

ติดต่อพันธมิตรด้านพลังงานแสงอาทิตย์
ของธนาคารเพื่อประเมินความคุ้มค่า
และสำรวจสถานที่

System Design
ออกแบบระบบ

บริการออกแบบ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาจากผู้ที่เชี่ยวชาญ

Document Processing
การขอใบอนุญาต

ใบอนุญาตระยะเวลา
1. ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (อ.1)*45 วัน
2. ใบรับแจ้งการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
30 วัน
3. ใบอนุญาตขนานระบบไฟฟ้า (PEA,MEA)60 วัน
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)45 วัน

หมายเหตุ *
*ในกรณีไม่เกิน 160 ตร.ม. ทางหน่วยงานราชการจะออกเป็นใบแจ้งเพื่อทราบ
** ในกรณีที่กำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ > 1,000 kWp.

Solar Cell Installation
ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

Solar energy is the cleanest and most abundant renewable energy source available. Solar technologies can generating electricity, providing light, commercial, or industrial use.

NYC Street 1540, Australia