Investment Advisor

Investment Advisor

Investment Advisor

Investment Advisor
Investment Advisor
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

การรับประกันวัสดุอุปกรณ์ ตามเงื่อนไขของผู้ผลิตและเจ้าของผลิตภัณฑ์
  • รับประกันแผงโซลาร์
  • รับประกัน อินเวอร์เตอร์
  • อุปกรณ์ในการติดตั้งจับยึดแผง  (Mounting)  รับประกัน 2 ปี

การรับประกันวัสดุอุปกรณ์ ตามเงื่อนไขของผู้ผลิตและเจ้าของผลิตภัณฑ์

  • รับประกันแผงโซลาร์ตามเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิต 10 ปี และ รับประกันประสิทธิภาพของแผงโซลาร์โดยโรงงานผู้ผลิต 25 ปี
  • รับประกัน อินเวอร์เตอร์ ตามเงื่อนไขการรับประกันผู้ผลิต 10 ปี
  • อุปกรณ์ในการติดตั้งจับยึดแผง  (Mounting)  รับประกัน 2 ปี

Solar energy is the cleanest and most abundant renewable energy source available. Solar technologies can generating electricity, providing light, commercial, or industrial use.

NYC Street 1540, Australia